White-tailed Kites

Lake Hodges

April 22, 2011

Robert Harrington Photography

 

wtki_4092
wtki_4870
wtki_4870a
wtki_4884
wtki_4901
wtki_4956
wtki_4967
 

Robert Harrington 2011